HomeImpressumPress CentarJobs
Zastupništva
Imunizacija-značaj
Kalendar vakcinacije
Prodajni program
Dodaci Ishrani
Lijekovi / Apoteke
Dijabetes
Retail
Medicinska sredstva
O NamaProdajni ProgramGdje kupiti?NovostiKontakt
Home > Prodajni Program > Zastupništva > Kalendar vakcinacije > Sanofi Pasteur > 

Jedan milion dolara dnevno za istraživanje

U saradnji sa različitim istraživačkim organizacijama i univerzitetima u cijelom svijetu, Sanofi Pasteur se kontinuirano bavi istraživanjem postojećih vakcina i koncentrira napore na pronalaženju novih vakcina, kao što su vakcine protiv AIDS-a, H. pylori, hemoragične groznice i nekih neinfektivnih bolesti (karcinom mokraćne bešike i dr.). Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) prosječan vremenski period neophodan za pronalazak jedne nove vakcine može da traje izmedju 14 i 25 godina. Troškovi jednog takvog projekta često prelaze granicu od USD 1 milijarde. Koliki značaj Sanofi Pasteur pridaje istraživačkom radu ilustruje činjenica da više od 15% od ukupno zaposlenih 10.000 radnika pripada upravo istraživačkim timovima. Sanofi Pasteur troši dnevno USD 1 milion na istraživanje i razvoj.  


Naučno-istraživački programi Sanofi Pasteur-a

U okviru naučno istraživačkog rada Sanofi Pasteur radi na razvoju sljedećih programa:

Program 1 - Intenziviranje borbe protiv bolesti koje se prenose vazdušnim putem, naročito gripa, bronhitisa i bronhiolitisa izazvanih respiratornim sincicijalnim virusom, meningokoknog meningitisa i respiratornih pneumokoknih infekcija.

Program 2 - Rad na pronalaženju vakcine protiv AIDS-a. Nekoliko kliničkih ispitivanja faze II je završeno ili su još u toku u nekoliko zemalja. Jedna od vakcina je trenutno na kraju III faze kliničkog ispitivanja u SAD. Sanofi Pasteur istraživački program za vakcinu protiv AIDS-a je najveći u farmaceutskoj industriji.

Program 3 - Inovacije u prevenciji i terapiji infektivnih gastrointestinalnih bolesti, naročito vakcina protiv Helicobacter pylori, bakterije koja izaziva gastrični i duodenalni ulcus i neke tipove stomačnog kancera.

Program 4 - Prevencija rizika vezanih za ujede životinja ili ubode insekata pružajući zaštitu protiv infekcija kao što su malarija, treći po redu uzročnik smrti u svijetu i denga groznica.

Program 5 - Zaštita djece protiv više od 10 zaraznih bolesti minimalnim brojem injekcija, korištenjem nove kombinacije vakcina. Danas je u upotrebi nova heksavalentna vakcina koja štiti djecu od infekcija izazvanih difterijom, tetanusom, pertusisom, poliomijelitisom, hepatitisom B i Haemophilus-om Influenzae tipa b.

Program 6 - Otvaranje novih perspektiva u terapiji kancera stimulisanjem odgovora imunog sistema onda kada je bolest dijagnostikovana. Ovo prvenstveno uključuje procjenu imunoterapijskog pristupa za tretman melanoma i kolorektalnih karcinoma.


print page